chu trầm nguyên minh

 

 

ĐÊM Ở B̀NH THỚI 3


• Chu Trần Nguyên Minh.
Gởi tặng: Trạch An –Trần Hữu Hội..Đêm nay, đường hạ, em ơi
Chết không chết nổi, sống thời ngất ngây
Ngậm hồn, nuốt ực đắng cay
Tội kia ai buộc đọa đầy thân ta

Đêm nay, đường hạ, vỡ ̣a
Khóc không nước mắt, cười không ra lời
Như ḷng trong cơi chơi vơi
Như ai vừa đập cuộc đời vỡ tan

Đêm nay, đường hạ, canh tàn
Trong khuya nghe tiếng trần gian chốn này
Chén đời uống cạn hăy say
Cuộc vui chưa tới buông tay sao đành

Đêm nay, đường hạ, cầm canh
Thở dồn tiếng thở tân thanh đoạn trường


Saigon 5.2011
 

 

 

art2all.net