CHU TRẦM NGUYN MINH

 

THEO MY CUỐI TRỜI

 

18. ṼN TH́Y ANH V̀ TRONG GÍC MƠ

 

D Thuần lm thơ tặng M Tng Vn ( 3/2018 )


Vẫn thấy anh về trong giấc mơ,
Như xưa em lại được nghe thơ...
Tnh mộng - khng bao giờ lần cuối
Nhớ anh, em cứ đợi v chờ.

(phải khng chị Tng Vn?)

 

(Seattle 2012)

 

 

 

art2all.net