Chu Trầm Nguyên Minh

 

 

 

HUẾ MƯA

mưa xuống phi trường Phú Bài
mưa trên đường về An Cựu
mưa tơi tả trong ḷng
xa bao năm ,chừ trở lại
Huế ơi, buồn sao mênh mông

mưa qua cầu giá lạnh
mưa về Vỹ Dạ mù tăm
mua ướt vai thơm Đồng Khánh
Huế ơi, ngày trở lại
Bỏ ḿnh ta sao đành

Mưa trên sông Hương tầm tă
Mưa ướt áo trắng Nguyễn Du
Mưa trên tóc ngoan Thành Nội
Huế ơi, đừng làm ta khóc
Trên bến xưa một ḿnh

Mưa trên đường Hưng Đạo
Mưa theo gót em về
Mưa thơm môi Dồng Khánh
Mưa thắm áo đa mê
Huế ơi, sao nỡ để
Sầu riêng ta năo nề

Mưa trên môi Huế hồng
Mưa trên ngực Huế xanh
Mưa trong mắt em
Mưa trong ḷng anh
Huế ơi, đừng làm ta khóc
Giữa trời buồn mang mang ./

Huế 22/11/1970

Chu Trầm Nguyên Minh


Nguồn :Văn ,số 176 / 1971

 

 

art2all.net