chu trầm nguyn minh


MƯA TRN LỐI VỀ

 Gi đ thổi vi vu cnh nhớ
Anh trở về theo từng dấu mưa sa
Nhớ tc em nghing trong chiều my tm
Nhớ nụ cười hiền ngoan qu thiết tha

Anh trở về đi qua nơi đ
Mưa bay nghing kn lối xưa buồn
Gọi rất khẽ để một mnh t ti
Nghe rất xa tnh đ nhạt cu thề

Anh trở về bn bờ dĩ vng
Sầu theo sầu huyệt thẳm tang thương
Em đ mất trong ging đời đen bạc
Cuộc tnh kia đ thnh ci hoang đường

Gi đ thồi những ging lệ thảm
Cn g khng em hỡi chiều nay
Anh trở về nơi chốn xưa tn a
Ngậm trong hồn nghn nổi đăng cay

Mưa đ giăng đầy trời qu khứ
Nhớ g khng em hỡi chiều nay
Hai tay anh về m đời băng gi
Mi chưa mềm sao lng đ say ./

Chu Trầm Nguyn Minh

 

art2all.net