chu trầm nguyn minh

 


Nhớ anh
Tặng anh Dương Kiền
 


Trung y Dương Kiền (Nha Trang 1970)

Trời Nha Trang my phủ
Sng biển vỗ lin hồi
Bước chn người lữ thứ
Buồn từng buổi chia phi

Tnh cờ trong nước lỡ
Lẻ loi ở bn trời
Duyn phần no ta gặp
Buồn thương trong ci đời

Ngy Vui ti, anh đến
Vỗ vai chữ n tnh
Rượu mừng anh uống cạn
Chc hạnh phc nh Minh

Bao năm ti vẫn nhớ
Lời anh chc thủa no
Tc xanh giờ đ bạc
V ngựa hồng sải mau

Rồi gi to, sng cả
Mỗi phận một phương trời
Nhưng nơi ti th đ
Nhớ anh lng khng vơi

Anh khng vui trong đời
Nghe đắng lng thương bạn
Lấy tấm hnh ra xem
Nỗi nhớ no m vang

Thi th, đời ny đ
Chọn ta lm kiếp người
Hy vui như đ khc
Dương Kiền, Dương Kiền ơi

Chu Trầm Nguyn Minh
Saigon 15/01/2013


 

 

art2all.net