chu trầm nguyn minh

 


NI VỚI NGƯỜI

 
Em hy ngồi ở chỗ của em
Anh cũng ngồi ở chỗ của anh
Mỗi chng ta đều c một nghĩ cho ring mnh
Về tnh yu đ

Em hy cười bằng nụ cười của em
Anh cũng cố cười bằng nụ cười của anh
Mỗi chng ta d thế no
Cũng c một niềm vui ring
Trong cuộc đời ny

Em hy buồn bằng nổi lng của em
Anh cũng buồn bằng nổi lng của anh
Mỗi chng ta đều c một ting khc
Cho cuộc chiến tranh ny

Em hy hy vọng bằng những g cn lại ở em
Anh cũng hy vọng bằng những g cn lại ở anh
Mỗi chng ta đều c một mơ ước cho ring mnh
Về tương lai trước mặt

Em hy sống hết những ngy của đời em
Anh cũng gắng sống hết những ngy của đời anh
Mỗi chng ta đều c một thn phận cho ring mnh
Rất đổi c đơn ./


Chu Trầm Nguyn Minh
 

 

art2all.net