chu trầm nguyên minh

 


THƠ VIẾT Ở PH̉NG MRI


Tuốt gươm ta đứng giữa đời
Thách ngươi,* thách cả đất trời bao la
Hái tử thần, hăy rút ra
Phân tài cao thấp giữa ta với người

Kiếp này ta sống chẳng vui
Hạnh phúc kia đă theo người phương xa
Theo chiều nắng nhạt phôi pha
Chút riêng xin giữ cũng là trăm năm

Giường nghiêng, gối lệch ta nằm
Đêm như có tiếng vọng âm cơi nào
Cửa hờ bóng đứng lao xao
Lưng tṛng mắt mở lao đao nỗi ḷng

Cuộc đời, ừ chỉ sắc không
Tiếc chi một tiếng khóc ṛng nhân gian
Nhớ người nỗi nhớ chưa tan
Nên đời ta nặng cưu mang nỗi sầu

Saigon 8/2012

Chu Trầm Nguyên Minh

 

* tử thần
[nguồn luanhoan.net ]

 

 

art2all.net