chu trầm nguyn minh

 


Thơ viết trn cầu Thạch Hn
Tặng anh Dương Kiền
  

Về đy, thương đất, thương trời
Thương my cuối dốc, thương đồi xa xa
Thương từng ngọn cỏ, cy hoa
Thương vung ct trắng đ pha mu hồng

Về đy, thương cả ba sng
Sng Chia, sng Hận, sng dng Nghĩa Trang[1]
Khng mồ, nn kiếp chưa tan
Hồn soi bng nước, lang thang my trời

Đ xui, xin nhẹ, đ ơi[2]
Đy sng cn đ bạn ti đang nằm

Về đy, trời lạnh căm căm
Thương em, thương mẹ thng năm qu ngho
Gi từ cn mi trng theo
Lệ nha gởi lại, lưng đo anh qua./.

Chu Trầm Nguyn Minh
Quảng Trị 12/10/2012

 

____

 

[1] Sng Chia: sng Bến Hải, sng Hận: sng Mỹ Chnh
  Sng Nghĩa Trang: sng Thạch Hn

[2] thơ L B Dương

 

 

art2all.net