chu trầm nguyn minh

 

 

THU KHC

 
1.
L vng bay
Trời đầy my
Đời vay kiếp mượn lưu đy an nhin

2.
Cy ngoi vườn trụi l
Mnh mng ci ta b
Một mnh ta với ta

3.
L la cnh
Nụ mầm xanh
Sinh si nối kiếp quanh quanh ci đời

4.
Chao nghing một cnh l vng
Trời nghing một kiếp
Tri ngang lối về

5.
Rừng l đổ
Vng lối đi
Nghe xo xạc tiếng thầm th hư v

6.
Trn cy cnh l rệu vng
Gi đời vừa thổi
Hng hng l rơi

7.
Nắng vng tri khắp lung linh
Trng trời ng đất
Một mnh với ta

8.
Con nai vng
Đạp l vng
Ma thu sang

9.
L đổ ngoi sn
Lng bng khung
Thu sang vang khc nhạc gần, hồn xa.


Chu Trầm Nguyn Minh

 

 

art2all.net