chu trầm nguyên minh

 


Trên cánh xuân hồng

 Trong khu vườn ta mùa đông vừa chết
Xác lá vun thành nắm mộ tàn
Em đâu biết xuân đời vừa đến
Trên tay anh hồn đậu úa vàng

Giọt phúc mới mùa hoa đă rớt
Giữa cơi đời, ai khóc, ai vui
Em cũng vậy, xin đừng ngấn lệ
Cho đời nhau riêng chút ngậm ngùi

Giữa cảnh sắc, anh một lần đứng lại
Nh́n đời lên trên lá xuân hồng
Em cũng mất trong ngàn hương ngát
Như cuộc t́nh đến cũng như không

Ngày đă khởi cho mùa mơ ước
Nhưng riêng ta dành sẵn năo nùng
Em cũng vậy, xin đừng nức nở
Cho nhau đời tựa máu rưng rưng

Lỡ đă khóc giữa trời phúc ước
Anh thu tay đếm nỗi buồn rời
Em dấu mặt rơi gịng lệ thảm
B́nh minh nào sẽ thắp đêm vơi

Trong năm mới gót mềm sẽ bước
Đến với nhau chung cuộc buồn rầu
Em đâu biết đời kia cay đắng
Nên tay ôm không trọn nỗi sầu

Chu Trầm Nguyên Minh


 

 

art2all.net