chu trầm nguyn minh

 


TR TƯỞNG KHI HA BNH

 
Khi tiếng sng khng cn nổ
Nhất định anh sẽ x nt bộ treillis
Chạy khỏi giao thng ho
Nm khẩu M.16
Bỏ những tri lựu đạn
Quăng nn sắt
Cổi đi giầy
V mở cửa tm hồn
Đứng la thật to
Ha Bnh ơi,đ đến

Khi my bay khng cn thả bom dy ,tri ph
Khi người bn ny hay kẻ bn kia
Khng cn gườm nhau nhả đạn
Khng cn chm giết
Chng ta tất cả đều biết
L anh em cng một qu hương
Mang chung lịch sử
Chng ta tất cả đều thấy
Tnh ruột thịt giống ni
Chịu cng hờn tủi
Nhất định anh sẽ đốt hết
Nhũng balo một thời đeo nặng
Những mn bẫy một thủa đ giăng
Những căm hờn một thời đ buộc
Những poncho thuốc nổ
Những ngọn cờ giới tuyến phn chia
Anh sẽ đốt hết tất cả dấu hiệu
Ngăn cch chng ta
V chạy ra giữa đồng ruộng qu nh
Khc thật to
Ha Bnh ơi,đ đn

Khi chiến tranh thật sự vĩnh biệt
Trn phần đất qu hương
Nhất định anh sẽ chạy ra giữa đường
Tay cầm biểu ngữ
Viết bằng mu
Ha bnh,ha bnh ,ha bnh
V đi suốt ngy đm
Gọi tn những người đ chết
Cho qu hương ny
Gọi tn những linh hồn đ ng
Cho cuộc chiến hm nay
Gọi tn rừng, tn ni, tn sng
Gọi tn H Nội Si Gn
Gọi tn Việt Nam yu dấu
V gục đầu
Khc buổi hn hoan .

Chu Trầm Nguyn Minh
 

 

art2all.net