chu trầm nguyên minh

 


VỚI NGƯỜI ĐI TRƯỚC 

Bàn tay này em trao cho anh
Thêm máu xương xây thành đắp lũy
Thế hệ chúng ta như vầy
Là nỗi bi thương khốn cùng

Đôi mắt này em trao cho anh
Hăy ngắm quân thù và đ̣i tự do cơm áo
Ơi những bài ca dao
Bây giờ làm sao hát lại
Trên quê hương chúng ta một lần

Trái tim này em trao cho anh
Có nước mắt người em, tiếng khóc người mẹ
Thôi những chuyện thần tiên xưa không c̣n
Em dỗ giấc mơ bằng ǵ
Ngoài niềm đau đang hồi hung hăn

Tất cả này em trao cho anh
Chúng ta cùng sống và chết
Cho Tổ Quốc quê hương
Cho tương lai đàn em mai sau
Không c̣n nước mắt ./

Chu Trầm nguyên Minh
Nguồn : Văn, số 51 /1966
 

 

art2all.net