chu trầm nguyên minh

 

XUÂN KHÚC

  

1.

Hoa mai nở

Trời đất ca

Mùa Xuân như có tiếng ḥa âm vang

 

2.

Trái tắc xanh

Cành trinh nguyên

Như trong tiếng thở có thiền định căn

 

3.

Vạn thọ vàng

Như cung đàn

Trăm năm mỏi kiếp chưa tan cuộc t́nh.

 

4.

Huệ trắng tinh

Cấm sân đ́nh

Thinh không vang khúc nhục vinh bụi trần

 

5.

Hoa sen hồng

Nở đầm bông

Mơ mơ, tưởng tưởng, không không, sắc thiền

 

6.

Măn đ́nh hồng

Nở giữa nhà

Chưa đưa tay níu Xuân qua mất rồi

 

7.

Hoa hồng là hoa hồng ơi

Thiết tha khúc nhớ

Lời chờ năm xưa

 

8.

Cúc mâm xôi

Đơm tṛn đời

Hớ hênh ta để Xuân rơi theo người .

 

Saigon Xuân 2013

  

art2all.net