Tưởng niệm 100 năm

Hàn Mạc Tử

1912 - 2012

 

            Hàn Mạc Tử qua nét bút Thanh Trí  2012

 

Đặng Tiến : Lời giới thiệu

Đặng Tiến ; Tưởng niệm 100 năm Hàn Mạc Tử

Đặng Tiến : Đức tin trong nguồn thơ Hàn Mạc Tử

Đặng Tiến : Hàn Mạc Tử và bài thơ Thôn Vỹ

Đặng Tiến : Đây thôn Vỹ Dạ/ Le Hameau des Roseaux

Báo Thanh Niên phỏng vấn Đặng Tiến

Báo Thể Thao và Văn Hóa phỏng vấn Đặng Tiến

Lại Nguyên Ân : Câu chuyện đi t́m bản in đầu tiên tập thơ "Gái quê"

Nguyễn thị Thanh Xuân :  

Gái quê: thơ chân, đời trần và những khảo chứng thật

Trần Thiện Khanh : Nghĩ về đổi mới thơ từ trường hợp Hàn Mạc Tử

Đỗ Mạnh Tri : Thinh Lặng và Siêu Thoát trong thơ Hàn Mặc Tử

Thanh Trí : Chân dung Hàn Mạc Tử

Thanh Trí : Mộng ảo

Thanh Trí : Trăng và Thi Nhân

Thanh Trí : Gởi trăng nét mộng ảo huyền

Huyền Tôn nữ Huệ-Tâm : Nỗi niềm thôn Vỹ

Tiêu Dao Bảo Cự : Thăm mộ Hàn Mạc Tử

Đặng Đức Cương : Bến Sông Trăng

 

Những bài sau đây được góp nhặt từ mạng lưới toàn cầu :

Chơi giữa mùa trăng

Phạm Đán B́nh : Gọi tên người

Thơ tin cậy mến của Hàn Mặc Tử

Vinh Hồ : Vài nét chân dung Hàn Mặc Tử,
Nhà thơ thiên tài của Việt Nam

 

Nhạc :

Đây thôn Vỹ Dạ - nhạc Khúc Dương, tiếng hát Camille Huyền

Đoàn xuân Kiên : Phạm Duy và trường ca Hàn Mạc Tử

CD Trường ca Hàn Mặc Tử (Phạm Duy):

 

100 năm Hàn Mạc Tử

art2all.net