đan thanh

 

 

ĐONG SẦU 

 

Đợi chờ
Mn mỏi bao năm
Anh về
Đưa chị sang thăm
Một ngy
Sầu đong cng lắc cng đầy


 

ĐAN  THANH

 

 

 

 


art2all.net