đan thanh

 

 

HẠNH PHC


 


Hạnh phc sẽ thay mu
Khi khổ đau hạnh phc c mu tối
Lạ thay khi yu....bối rối
Hạnh phc mnh mang mu hồng
Cuộc đời chm nổi long đong
Tiếng hạnh phc m tăm
Biến mất...

Hạnh phc l giọt mật
Đắng khi buồn
...v ngọt lc vui
 

ĐAN  THANH

 

 


art2all.net