đan thanh

 

 

KHUYẾT NGUYỆT 
Một nửa vầng trăng anh để lại
Vẫn sng trong em mi đến giờ
Một nửa hững hờ qun hẹn ước
Cuối đời một nửa vẫn bơ vơ
 

ĐAN  THANH

 

 

 

 

 

 

 


art2all.net