đan thanh

 

 

LỜI TRẦN T̀NH TỪ TRÁI TIM

Chắc ǵ em cười đă duyên
Nếu anh không có cái nh́n đắm say.
Chắc ǵ má đỏ hây hây
Nếu anh không đến cầm tay vụng về.
Nếu mà anh…chẳng si mê
Chắc ǵ da nơn tóc thề nghiêng nghiêng.
Nếu anh không tặng nụ hôn
Chắc ǵ môi thắm cười gịn xuân xanh.

Tặng em cả cuộc đời anh
Không cần “kết cỏ ngậm vành” đâu em.
Nếu chồng em nỡ phụ em
Bè lau anh thả đón người cuối sông.
Và tặng em : cuộc t́nh nồng…

 

ĐAN  THANH

 

 


art2all.net