đan thanh

 

PHẦN SU XA CỦA TRI TIM

 Khng hiểu v sao đi ta
Bỏ lại một vng yu dấu
Cả tiếng chim vui trong l
V nắng trong veo sn trường

Lối cũ vẫn cn thoảng hương
Long lanh giọt mưa thng su
Lời ca non tơ trong gi
Bng phượng đỏ a ngọn cy

Rồi thu về trong heo may
V trời vẫn xanh thuở ấy
Vẫn l giọt mưa mười su
L c đơn hứng nghẹn ngo
Trăng vẫn xanh mu chim bao
Như mới hm no tiễn biệt

Nhi trong tri tim tha thiết
Vẫn l nỗi nhớ về nhau

 

 


art2all.net