đan thanh

 

 

PHÔI PHA VƯỜN THÚY

 

                Tranh Ngọc Mai ( Internet)


Ơn Từ một tấm t́nh chung
" Tưởng bao nhiêu lại nát ḷng bấy nhiêu "

T́nh thơ Kim Trọng Thuư Kiều
C̣n chăng ?
hay chỉ bóng thiều quang qua
Niềm riêng rưng rức nỗi nhà
Vội quên t́nh chị,
Mặn mà duyên em
Thề xưa theo gió bay lên
Không chối từ
Chẳng phân vân.
vội vàng
Cùng Vân nên nghĩa tào khang
Chén đồng dưới nguyệt nát tan.
Phận bèo
Phải chi trước t́m nàng Kiều
Rồi sau duyên mới nồng yêu
Muộn ǵ
Chỉ nói thương nhớ ích chi
Đăi bôi ngoài miệng
Thôi th́ th́ thôi
Vườn Thuư xưa, muộn màng rồi
Thà rằng theo sóng chơi vơi Tiền Đường
 

Đan Thanh

 

 

 


art2all.net