đan thanh

 

SỰ YN LẶNG MU TRẮNG

 


 

Ngy tiễn anh ...
Trời xanh cao
My trắng
Em đợi anh về thơm lời ước hẹn

Bnh Gi
Đồng Xoi
Plei me
Ngậm ngi cay đắng
Sao em khng được l ..
..chiếc poncho hở anh ?


( ma đng 1972 )

 

 


art2all. net