đan thanh

 

TM NGT ĐỒI MUA

 


Mấy năm trường huyện về chung lối
E ấp em cười nắng kết hoa
C bng mua tm lm nhn chứng
Chuyện tnh đằm thắm của đi ta

Chẳng hiểu v đu ta lỡ duyn
Chợ chiều Đng Ph bặt tin em
Suối R R vẫn len ghềnh đ
Mua vẫn tm chiều ... Anh mất em

Lối cũ bng mua nhớ chng mnh
Rưng rưng cnh mỏng tm rưng rưng
Anh tha thẩn nhặt bao ma tm
Chn nhớ nhung vo tận đy tim

Xm cả ma xun lất phất mưa
Anh về thăm lại. Tm đồi mua
Trường huyện by giờ thay ngi mới
X giạt trời chiều hoa tm xưa


 THỀ XƯA CN Đ


Thu xưa..
Em tiễn bn cầu
Lệ nha mắt biếc
Thương người đi xa

Thu ny,
Pho đỏ đường hoa
Người thu xưa...
Giờ đ l ...
Người dưng
"Tay bưng dĩa muối chấm gừng"


 

 


art2all.net