ĐAN THANH

 

THƠ

BNH YN V CHIẾN TRANH

BNG ĐỔ NGẬM NGI  /  V SAO

BƯỚM HOA / BẮC CẦU TI ĐỢI NGY XƯA

CHẮC EM SỢ VỠ LẦM THAN

CHỊ Đ CŨ TỪ MA XUN XA LẮM

CHIỀU QUA SNG HN

CHIỀU QUA SNG HN ( Nhạc Mộc Thing)

CHO D L SỎI Đ  

CHO D XUN Đ QUA

CON ĐƯỜNG

CON VẪN MỘT MNH ĐẾN LỚP

ĐM LYON ĐN VNG

ĐI QUA ĐỜI NHAU

ĐN KHCH

ĐONG SẦU

EM C VỀ BẾN XƯA KHNG EM

EM C VỀ BẾN XƯA KHNG EM ( Nhạc Mộc Thing)

EM CN NHỚ HƯƠNG CHANH

EM CN NHỚ HƯƠNG CHANH (Nhạc Mộc Thing)

HẠNH PHC

HỒN QU HƯƠNG VẪN G NHỊP HONG SA

KHNG ĐỀ  

KHC TƯỞNG NIỆM NGƯỜI LNH GẠC MA

KHUYẾT NGUYỆT

LỜI TRẦN TNH TỪ TRI TIM

MỘT NN TM NHANG TẠ TỪ NGƯỜI NHN HẬU

MƯA BỤI THNG GING

MƯA Ở BN NY

NẮNG SN TRƯỜNG

NẮNG SN TRƯỜNG ( Nhạc Mộc Thing)

NGẨN NGƠ CU LỤC BT

NGƯỜI DƯNG

NH XƯA

NỤ TNH

PHẦN SU XA CỦA TRI TIM

PHI PHA VƯỜN THY

QUAY QUẮT NHỚ MỘT TNH YU DANG DỞ

SNG HN MỘT DNG XANH

SNG HN MỘT DNG XANH ( Mộc Thing)

SỰ YN LẶNG MU TRẮNG

SỮA MU NU ĐỎ / THƯƠNG CHA  /  NHỚ MẸ

TẠ TỘI CNG EM

TIẾNG CHIM HT LẺ LOI

TIẾNG NƯỚC TI

TM NGT ĐỒI MUA

TNH CỜ XEM PHNG SỰ

TRĨU NẶNG MỘT NIỀM RING

VĂN TẾ TƯỞNG NIỆM CỤ PHAN CHU TRINH

VẾT XƯỚC NGẬM NGI

VỊ NGỌT MA XUN / VẾT CẮT

XIN ĐỪNG THẢ B LAU

XIN NỞ TẶNG NGƯỜI MỘT ĐA V ƯU

 

VĂN

BẾN ĐỤC

C MAU - SNG NƯỚC DỊU DNG

CI CHẾT CỦA MU XANH

CHỈ CN BNG TỐI

CHIỀU NGHING TRN THNH ĐỊA MỸ SƠN

CHT TNH CỦA MUỐI

CON GI NGƯỜI TA

CON V NGƯỜI SỐNG CNG DƯỚI MI NH

CN MỘT CHT G

D SNG D BIỂN ...

D CHƯA NN NGHĨA TO KHANG

DUYN PHẬN

ĐM TRĂNG THU BỒN

HONG HN ẤM P

KHUYẾT NGUYỆT

L'ARC DE TRIOMPHE

LM DU MỘT HỌ

LẬN ĐẬN

LỖI CỦA AI

LỜI SNG DỊU DNG

LŨ VỀ

MU HOA NIN

MI THP

NIỀM ĐAU KNH RẠCH

NGY V ĐM

NGỌC LAN

NGƯỜI KHU CC

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG VUI: KIN GIANG

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG VUI: THIỀN VIỆN TRC LM

NƠI THƠM THẢO TRI NGỌT

NƯỚC MẮT NGƯỜI ĐN NG

PHẬN NGHO

TNH L DY OAN - Phần 1

TNH L DY OAN - Phần 2

PHT 89
 

 

BẠN VĂN

 

NHIN HƯƠNG ( HỒ ĐNH NGHIM)

 

LUN HON V KHUYẾT NGUYỆT

 

 

 


art2all.net