đan thanh

 


XIN ĐỪNG THẢ B LAU
 

Tranh lụa Ngọc Mai : Tuy lồng hơi nước chưa la bng gương

 


B lau cứu sống mạng người
Nhưng khng cứu được kiếp đời trầm lun
Sng x bo dạt mnh mng
Mảnh hương nguyền, phm tơ đồng cn đu


***


Xin người đừng thả b lau
Tiền Đường đ hẹn với nhau một lời
Mười lăm năm cũng qua rồi
Hương nguyền đ lạnh
Gặp người nữa chi....

Chng Kim một khối tnh si
Tun chu đoi đoạn, v tơ trăm vng
Tưởng, thương, nhớ, tiếc hoi mong
Tờ my phm cũ, tơ đồng, chiếc thoa...

Đoạn trường mười mấy năm qua
Kiếp trầm lun chỉ thiết tha một điều
C bn tay ấm nng niu
M chng Kim...chỉ biết yu bằng lời

Gươm đn Từ Hải đi nơi
Đ tan nt, đ chia phi mun trng
Ơn Từ một tấm tnh chung
" tưởng bao nhiu lại nt lng bấy nhiu "

Vời trng my nước liu xiu
Tiếc chi nắng sớm mưa chiều vấn vương
Nợ trần rũ nhẹ phong sương
Những mong ...chm xuống Tiền Đường cng trăng
 

ĐAN  THANH

 

 

 


art2all.net