Hoàng Tá Thích

 

 

Đoá hoa vô thường

 

Tôi không biết ǵ về em,
Ngoài một ngơ vào đằng sau đôi mắt.
Một khu vườn trồng toàn "hoa sách".
Tôi chưa bao giờ thắc mắc
Em đă đến từ đâu,
Và sẽ c̣n ngồi đó bao lâu?
Chỉ cám ơn trời đất
Đă t́m thấy em trong mông lung c̣n mất.
Chút xa chút gần,
Chút có chút không,
Và một chút tri âm
Cho đời làm hoa kết.
Đă tưởng "Xuân tàn hoa rụng hết"
Đâu ngờ "Vẫn c̣n sân trước một cành mai" (*)

 

 

Hoàng Tá Thích


(*)Ư thơ của hoà thượng Mẫn Giác

 

 

 

 

Trang Hoàng Tá Thích

 

art2all.net