Hoàng Tá Thích

 

 

 

 

Vắng em

 

Vắng em sơi đá c̣n buồn
Huống chi cây cỏ bên đường quen tên.
Vắng em ngày cũng như đêm
Quanh tôi nổi nhớ liên miên trùng trùng
Vắng em trời đất cũng buồn
Huống chi con phố em thường hay qua.
Có em phố xá nở hoa,
Vắng em trời bỗng nhạt nhoà heo may.
Tôi ngồi đếm tháng đếm ngày
Tưởng như chờ đợi đă đầy thiên thu

Hoàng Tá Thích


 

 


 

 

Trang Hoàng Tá Thích

 

art2all.net