HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
 

 

ANH VẪN NHỚ

 

 

Anh vẫn nhớ một chiều rời xa Huế
Sông Hương buồn dằng dặc nỗi chờ mong
Chân bước đi mà dạ bỗng ngậm ngùi
Gởi lại Huế cả khung trời kỷ niệm

Cầu Trường Tiền nghiêng ḍng Hương soi bóng
Nhịp cầu cong, tha thướt vạt áo dài
Buổi tan trường anh đă bước bên ai
Về chung lối khi Nội Thành, ... Gia Hội

Nhớ chiều hè nắng vàng về rất vội
Lối Ngự B́nh, Vĩ Dạ, Bao Vinh
Sang Kim Long, Thanh Thủy Thượng, Ngọc Anh
Rồi Linh Mụ, Thiên An, Đồi Vọng Cảnh

Anh c̣n nhớ có những chiều thứ Bảy
Cùng bạn bè về tận Phá Tam Giang
Khi Dạ Lê, Cầu Ngói Thanh Toàn
Về Cồn Hến, lên Nguyệt Biều , Lương Quán...

Và em biết dẫu ngàn phương lạc bước
Chưa bao giờ anh quên Huế trong tim
Càng không thể quên một nét Huế buổi xuân th́
Nên ḷng khắc khoải dệt t́nh thơ gởi Huế!

 

Novena, Singapore ngày 6/3/2020
Bích Hà


 


 

 

art2all. net