HOÀNG THỊ BÍCH HÀ


 

 

THƯƠNG HỌC TR̉

Tôi từng có học tṛ
Chợt học hành sa sút
T́m hiểu ra mới biết
Cha mẹ tṛ ly hôn

Mẹ bỏ về phương Bắc
Cha ngập vùi trong rượu
Bâng khuâng tôi tự hỏi
T́nh yêu có quyền ǵ?
Làm người ta đau khổ?

Huế ngày 15/9/2017
Bích Hà

 

 

art2all. net