h o n g x u n s ơ n15, 16 nghỉ chơi
thng 5. cu lục bt ngồi ng mngc rủ
su tm lm cũ ti như
nu sồng. thuỗng cuốc. đợi m sương dng
nơi nh nhem. mặt. thanh bần
v nơi sống mũi buồn ngn mấy tnh


kế. vi
ngồi đy. văn bản đ m
cu thơ đ lạnh
tiếng t v đau
ngồi đy ngậm hạt rất lu
như chim khp mỏ
như tầu bỏ ga
ngy-mới-ln-sương-đ-gi
m mnh th vẫn khc ca hoại từ
chữ no cuồng động tm tư
chữ no. vợi cht tn dư ci về


sng
o tới một đợt khc lui
sng đu như sng
dập vi thư sinh
nghe trong c lả bất bnh
ngm cu lo trượng
ti sinh hồng hi


an(g) ca
dở dang l một mối tnh
hở hang l một cht mnh cho ta
lầm than từ buổi khng nh
lang bang từ ci người ta lộn về


hong xun sơn
15,16 hai ngn mười lăm

_____


ci người ta:
mượn chữ Bi Ging

 

 

 

 

 

 art2all.net