h o à n g x u â n s ơ n

 

 

ba mươi tháng mười. nhớ lại

rừng


tảng sáng ở trong rừng
cùng chú sóc đi bộ
hai con mắt sáng trưng
thiệt t́nh hay giả ngộ
đời mù mờ hết sức
rừng ơi rừng ơi. rừng . . .


quyết liệt


tay chân quyết liệt một hồi
hết nghe đơ cứng
hết thời cứng đơ
hết rồi. ḿnh lại làm thơ
mềm mềm cứng cứng
lờ vờ
cũng
xong


sculpture
 

bằng vỏ chai và ốc
bằng mảnh sành và trăng
anh nhào nắn cuộc đời
thành khối ung thư lạ
lấp lánh bên ngưỡng cửa
ôm trần gian cực kỳ
vào xác thân hưng phấn
những vết cứa ngoài da
bỗng thập thành cơn hứng
bất tử của bất toàn
đến rồi đừng thắc mắc
đừng mang theo vỏ bọc
để cuộc mừng hân hoan


hoàng xuân sơn
2014
 

 

 

art2all.net