h o à n g x u â n s ơ n

 

 

ba mươi lăm năm mùa đuổi quỷ
 Halloween. home made

lạnh ghê ḿnh
những chiếc ghế không người ngồi
những ngọn đồi
trăng ma
những tháng năm vùn vụt qua
ngày lu
bóng xế
thổi lửa không c̣n hơi
bồng bế
chùm măng sữa
vơng trưa nồng nàn
lạnh xô cổng chiều
đầy ổ hang
kéo tŕ đêm tối
trùm lấp xóm làng
lạnh như dây đàn
lâu không rớ tới
 black honey

mút 1 cây kẹo
nhầm hàm răng giả
rơi trong nồi nấu mật
tháng 4. đen hơn
tháng 10

 


kinh

hát kinh là hát kinh nào
hát nghe kinh sợ
kinh. trào nguyệt kinh
kinh vào chú niệm lâm râm
sợ không kinh qua nổi lầm bầm. nơi
lần đầu thấy máu sợ ơi
riết rồi quen cũng mặn ṃi lao kinh

 


huyệt

bám vào một lỗ cạn kèo
lung lay lều bạt
gió. lèo. bứt. tung
bới. đào một cái huyệt nông
chôn vào kư sự
rồi bồng bế đi

 chơi với quỷ

nghe hơi đồn thổi cũng buồn
ḿnh là cái thứ của vưởng vất nào
quay ṃng bộ dạng tào lao
th́ đúng vất vưởng tầm phào quỷ ma
tha. hay bắt cũng đáng là

hoàng xuân sơn
tháng mười 2016

 


art2all.net