h o à n g x u â n s ơ n

 

 

500 Miles
Peter, Paul & Mary
 

 

If you miss the train I'm on, you will know that I am gone
You can hear the whistle blow a hundred miles,
A hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles,
You can hear the whistle blow a hundred miles.

Lord I'm one, Lord I'm two, Lord I'm three, Lord I'm four,
Lord I'm 500 miles from my home.
500 miles, 500 miles, 500 miles, 500 miles
Lord I'm five hundred miles from my home.

Not a shirt on my back, not a penny to my name
Lord I can't go a-home this a-way
This a-away, this a-way, this a-way, this a-way,
Lord I can't go a-home this a-way.

If you miss the train I'm on you will know that I am gone
You can hear the whistle blow a hundred miles.


~~oOo~~

 


NGH̀N DẶM XA
(lời Việt – Hoàng Xuân Sơn)

V́ ḿnh nhỡ chuyến tầu về xuôi
Nên người yêu đă đi xa rồi
Vọng về đây ngẩn ngơ tiếng c̣i ch́m dần nơi xa

Chậm một giây, tầu rời bến
Đứng nh́n theo bánh lăn vô t́nh
C̣n ǵ đâu hỡi ơi bóng h́nh người em thân yêu

Một lần lỡ, muôn đời nhớ
Ôi buồn đau biết ai tâm sự
Người em yêu đă xa khuất mờ, ḿnh anh bơ vơ

Ngh́n dặm xa, biết em c̣n nhớ
Riêng ḿnh anh đứng đây lỡ làng
Ḷng bâng khuâng vẫn nghe tiếng c̣i vọng từ xa xăm

Ḷng thầm ước, đuổi theo kịp bước
Bên cạnh em, suốt trên đường tầu
Về quê xưa nối chung nhịp cầu, dài cho mai sau

Một dặm em, ngh́n dặm anh
Vẫn ḿnh anh đứng đây trông đợi
Dặm đường xa vẫn nghe tiếng c̣i vọng về quê xưa

Ngh́n dặm hơn, tiếng than nào buông
Nghe buồn như tiếng quê hương gọi
Người yêu ơi, cách xa vời vợi t́nh ĺa đôi nơi

Đành tiếc nuối, chuyến đi về với
Tôi và em cách chia muôn đời
Ngh́n dặm xa, vẫn nghe tiếng c̣i bồi hồi tim tôi
(Ngh́n dặm xa, vẫn nghe tiếng c̣i bồi hồi tim tôi . . .

 

 

Mời nghe

500 miles ( Peter, Paul and Mary)

 


art2all.net