hoàng xuân sơn

 

s á u  t á m,  c u ố i  m ư ờ i  h a i

đ ờ i c ó l ú c

cặp nách 1
cầm tay 2
3 hồn 7 vía
về đây

nhậu đêm tắt lửa
nhậu ngày nắng sôi
uống. cho cái lạnh đă đời
lá hoa rụng láng
tuyết trôi mù mù

nhậu dài
tới cửa thâm u
mở. khép địa tạng
1 dù 3 thiên
uốngtriềnmiênnhậutriềnmiên
à
đời cũng có lúc ghiền
dzậy sao?!

 

*


đ à i

đấng ngôingổi
ngôi cao
thần dân chịu đắm
khoang sào viễn ly
mười ngàn viên đạn bắn đi
thuyền quyên dội lại
đôi th́
ngẩn ngơ
thưa em. chừ
đă tới giờ
đấng lên ngôi ngổi
xuống khờ uyên ương
cứ đẹp. cho mùa phục duyên
cứ nguây nguẩy. mặc
trường thiên má hồng

Hoàng Xuân Sơn
22 dec. 2011 


 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net