h o n g x u n s ơ n

 

 

a part of

ti
chải chuốt một phần người
rừng bn kia đ lở
đồi như tc mới pha
cy nu cy. cứng. mnh (*)
cng run ngực thở
cng m mi lười
ma trăng ti tạo phần hồn của đất
đất v người
triệu phc phần nằm đo
những vết di của lửa
cỏ rắn trườn phi thai
mu bệnh tri về
mộ phần xương tn
sắc tro than
biển giấu đi thuỷ triều
ti chải chuốt m ba
ro h ngy vui tận
ti chải chuốt khng cng
đm. n cần
vận trắng


v ti
một phần mu thịt. bn ngoi

gầm ln giữa ma hoa
xun cnh vạn
chi la mắt gươm
đồng thảo khng em tri cy mới ở độ hườm
chn nhn ti buồn
nẫu
ti khng đọc sch
ti cứ t m người đi
đm tối thật sao thơ cng kha
ti muốn thưa chuyện cng cy bt
bt lặng thinh
những cy bt đm
tới hồi mỏi miệng


hong xun sơn
1,6/mai 2015

 


(*) v từng chiều cy nu cy tro dốc - Nguyễn Xun Thiệp

 

 

 


art2all.net