h o n g x u n s ơ n

 


khc đời ngn

ln đường ngọ xuống đường trưa
ngy nhập v tiếng chung cha vang ngn
dấu chn ma hạ thơm lừng
gạch nu. tường cũ trng phng ru xanh
c một lần em hỏi anh
tại sao ngy ấy lại đnh chia xa
tại rong kh dưới nại h
tại sương m phủ lạnh ta u minh
tại niềm tin thc thủ mnh
con mắt thừa tự lập trnh v phương


hong xun sơn
23 nov. 2015
 

 

 

 

 


art2all.net