h o n g x u n s ơ n

 

 

ngy mười bảy thng mười

nghi hồng
cơn về sng lm thơ chập chộ
ngủ khng ra ngủ
nh khng ra say
bươi mi đường cy ra một hạt
lấp l cu cười
rồi buồn tnh
muốn khc


nhốt
biệt giam vo nơi khng c cai ngục
trần. tường lc nhc
ngả kềnh ra đồ đon
[mnh giu hơn mnh tưởng]
buồng ứ
gi đ no


dầu hao
rủng rẻng tiền sng
chảy qua cửa bạc
ngọn đn phong phanh
sng người p chụp


nở một cnh d
sao mắt em chỉ nhn thấy ma thu ước lệ
lvnglvng
ừ th thu no l chẳng vng
[h cớ g rền rỉ khc les feuilles mortes]
sao em khng nhn thấy đng sau tn l vng
cơn mưa chờ đợi
hứng trọn ma đng gẫy đổ


hong xun sơn
2014

 

 

art2all.net