h o à n g x u â n s ơ n

 

 

v ô   q u ỵ
tặng Nghiêm mần thơ nhiều và nhiễn

quyền uy. bẻ nạng chống trời
ngồi trong mật khế
vẽ lời gươm đao
lũy thành chóng vánh vậy sao
trường sa hột cát
chui vào tâm thư
lật một trang
ngọn tù mù
lần trang một tới. muôn thu rực rờ
bây giờ. chỉ định quyền thơ
nâng cao vinh hiển
lặng lờ tội danhp h â n

chia ra. manh mún chằng c̣n
xin cho một chút cỏn con
phận người
chuyến đời
xe ngựa đă thôi
đưa nhau về chốn bồi hồi. ngựa xe
nước
non
giờ nước non. hề
lết lê về chỗ quặt què
an suy

hoàng xuân sơn
5 nov. 2016

 


art2all.net