h o à n g x u â n s ơ n

 

 

Adieu Phùng Nguyễn

ghi vội vài câu tiễn bạn

 

Phùng Nguyễn


mới chụp h́nh sung sướng hả hê chung bàn tiệc da màu
sao lẻn đi đâu một ḿnh
phùng nguyễn
không. không phải đâu
đâu có ǵ vội
ly rượu vẫn c̣n ấm trong tay
và những nụ cười trên môi c̣n đậm hương
làm sao khóc. nước mắt
chỉ là cưỡng điệu một câu hát
xâu chuỗi lấp lánh ngh́n trùng
xa
mà không cách
lần hồi ru nhau về chung cuộc
ừ thôi bạn muốn đi trước
ở ngă ba đường một starbucks nào đó
nguyễn xuân hoàng vẫn ngồi chờ
trạm tiếp liên những ngọn đồi vĩnh biệt


hoàng xuân sơn
17 nov. 2015

 

 


art2all.net