h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 M T H Ứ C
          vợ chồng Trương,
          mấy ngày hè ngắn ở M
.

Thức viễn hoa lay trắng cửa
then hờ một chuyến đi xa
bụi phủ nguồn cơn thân ái
âm âm cành tiết độ . nḥa

Chiều nhọc lần qua khung trái
vai nương thân cánh phục tùng
buông thơng trần khúc mê dại
lửa điêu tàn phực cơi chung

Tiệc vui nào đứng lóng ngóng
đường dài qụy một say ngây
quờ quạng đêm gương vẫn giá
ở nhau c̣n rụng bữa đầy

Như mai hương nguyền gẫy gập
áo mềm tưởng một dung thao
ngón tay sút gầy trang thiếp
ngh́n âm thư vợi quyển nào .

 

HOÀNG XUÂN SƠN
tháng chín chín bẩy

 

 

 


art2all.net