h o à n g x u â n s ơ n


 

ananas

 
cô nường biến thành một quả dứa có gai
mấy nhánh tay múa lá như thần
giă từ những luống đất vết xước kim châm
nhang nhác biên giới thuỷ ảo
nước trào dâng
quả dứa ngụp lặn liên hồi biến nàng tiên cá
không có ǵ trên người ngực trần tự nhiên núm hồng sậm
mắt dứa ngời ngời chấp chới vảy
túa ra bốn ngàn năm đeo gông
[đâu xưa trần miêng khố chuối]
xúi một lần tiên dung chết mệt phường vô sản
lột vỏ trái thơm đắp điếm duyên t́nh
đến khi háp lại bềnh bồng khúc đưới
chữ s luông tuồng nhỏ dăi vu quy

 

 


épreuve


một ai đó đă nói thế giới này không có sáng tạo
[ờ nhẩy]
chỉ là ăn cắp ư tưởng một ai đấy thôi
vâng. ta ăn cắp ư tưởng nhau nghĩ rằng ḿnh làm ra cái mới
[ba đời xạo ke]
y phục xỏ lui xỏ tới cũ mèm
đầu óc thủ cựu chó không thèm nhá

em thử to họng la lên coi
ăncắpăncắp
bà già vẫn đứng kia
thế giới này có triệutriệu kẻ cắp
đâu có bao giờ trưng ra
bằng cớ
gào ră họng của giời cũng đă bị cuỗm mất rồi
chúng ḿnh cạnh tranh nhau ăn cắp
đắp nền móng mới
cho đời đời sáng tạo
bằng mồm


Hoàng Xuân Sơn
12 nov. 2013

 


art2all.net