h o n g x u n s ơ n

 

 

o
 

nằm (lạo) xạo một lc chơi
bỗng nghe diện mạo
lo xo
trăng
hoa
em ơi chiều nhọc nắng la
ci sn muốn trợt
ci ta muốn xiu
mnh th cứ đứng phiu phiu
nghe gi my
thổi t nhiều ln la
một l gip mặt người ta
hai l lẳng lặng
t t rt
lui

hong xun sơn
Sj. Jan.19
 

 

 


art2all.net