h o n g x u n s ơ n

 

 

 

ảo ảo


ti bay lng đng như trăng
trăng mu bạt tuỵ

ti sống ngu ngơ như nước
nước tan chảy về đu

ti thở an vi như c
c trồi đầu chết kinh mang

ti run rẩy như l
l tm cy khc đốn hạ v hồi

ti rng mnh như chim
chim chiều my rớt hột

ti đạp bng mnh trn đất
ci bng bạc phếch mi đời


hong xun sơn
lễ mẹ 8 thng 5/2016

 


art2all.net