hoàng xuân sơn

 

a   t ̣ n g

 

 

 

lôi cổ mùa xuân xuống trần?

[ a! ] đừng có ra tay hung bạo

mỗi thời có một bàn chân

chạy đâu khỏi đời huyên náo

 

vắng vẻ không ch́u ḷng dại

đứng trong khe cửa nh́n ra

dáng ai. tuồng như nường. ảo?

mị hương phấp phới đôi tà

cũng khiến cho người chao đảo

 

đừng thèm làm tên độc cô

lủi thủi một chùa cô độc

trăng nằm trên mái chết khô

chết theo a ṭng một cột

 

HoàngXuânSơn

fév. 2011

 

 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net