h o à n g x u â n s ơ n

 

 

au cas où

anh đi ḷng ṿng một hồi
rồi cũng về lại cột mốc ban đầu
của chiều. sắp sửa tối
trời th́ đỏ hoe những đám mây ngụp lặn
tuồng như có câu đường thi lảng vảng
trên không
cánh nhạn tề. vẻ tím tha la mùa thu ước lệ
[cảm giác nào không bịn rịn. ngất ngây]
quan san chẳng bao giờ hiện thực
chỉ là hiệu ứng của mắt những thớ gỗ chạy dài
anh quay về cột mốc khoan thai
như một tụm người
đứng
ngó.


hoàng xuân sơn
23 avril 2015

 


art2all.net