h o à n g x u â n s ơ n

 

 

ba câu. chấm. xuống hàng
 


ra về đốt một cọng râu
em trong nhất quán th́ thào chuyện xưa
th́ ngàn xanh. mấy
cho vừa
 


trời mưa ướt áo chuyện thường
mưa không uớt đất* con đường ḿnh đi
lũ           ban chiều.  có
đôi khi
 


ḿnh đi
trần trụi hai chân
sơ sơ bỗng gặp người thân
chốn nào
nằm gần ổ lửa
chiêm
bao
 


bích xanh mà xuân cũng xanh
vẫn là núi cụ nghe ḿnh thốt thưa
trời lâu hung
răng
chưa mưa
 


nơi kẽ gió một mùi hương
sớm mai thoa dịu vô thường nỗi đau
thống phong
là bạn của bầu
 


áng chừng. chín
rộ tư duy
vàng hoa này cũng ôm quỳ
dáng đau
người c̣n thất lạc đâu đâu
 


ho. thời rát họng. chứ ǵ
hát thời bỏng cổ
rề
mi
sụt trồi
nốt pha biết lặn về trời
 


thoát ra từ chỗ bốc hơi
ḿnh c̣n nán lại giữa đời u u
gió mang tai
hạo
ù ù
 


gác qua gác lại một hồi
ḿnh nghe chạm thấu đáy nồi rưng rưng
chỗ mất ngủ
c̣n
sáng trưng
 


thủ pháp là tháp phủ ǵ
bóng cờ hưng liệt
hay mi chớp buồn
lệ mừng
cũng có khi.   tuôn
 


chừng nào viết được câu hai
câu nhất sẽ hóa thành loài rêu rong
câu ba chặn cửa
thông đồng


hoàng xuân sơn
thượng tuần tháng tư, 2017
 


*nhan sách của Trùng Dương

 

 


art2all.net