Hoàng Xuân Sơn

B À I    P H Ụ C    S Ứ C

                       tặng Cao Hữu Điền


Hồi sinh từ mảnh đất này
sáng ra. đạp một ṿng quay với đời
nghe hồn ở đậu trên môi
nghe sương nhỏ nhẻ đôi lời mến thương
ta ơi! sống rất b́nh thường
b́nh tâm ở giữa thiên hương rạt rào
đóa hồng này xin gởi trao
tặng cho ánh mắt lời chào vi sinh
từ đơn sơ đă tượng h́nh
bao la bể ái trường chinh cuộc về
có hề ǵ. một bước mê
lao lung đă tận. gần kề đă xin
lọn tóc chờ sợi tóc mềm
xanh em của bạc tôi thèm đón đưa
một ṿng một ṿng nắng mưa
t́nh ta. hiên trú. ngọt vừa dấu yêu

Hoàng Xuân Sơn
juillet 2008