h o n g x u n s ơ nbạn b. tranh tối. v sng

khi về trn trọng anh em
bằng hữu một dm bạn b nghn cn
m đời dẫu c ph vn
my cn chuyển ha lập phn tnh đầy
hm qua thấy bạn rất gầy
m mnh bộ nhớ lng ry khng yn
thoạt hnh. nhớ nhớ qun qun
bnh xe lng tử qua miền thy dương
đa chim bng nghệ rất vng
dưới su cồn vực ln ngn bi xanh
đời chiều vẫn cứ loanh quanh
gặp hm nay đ. mai đnh chia xa
bạn ơi. sương nắng đ gi
cn nhau một bản tnh ca cuối ma

hong xun sơn
2 juin 2014


 

art2all.net