h o n g x u n s ơ n

 


b ằ n g k h o n

t h ơ m ư ớ p đ ắ n g
 

cứ trổ đa
vo bng
cứ chạy vng vng c bữa
gặp hoa
gặp em lc nắng nhập nha
lc trời nhướng mắt
hai ta buồn buồn
cớ g
vịn một nhnh sương
để cho trăng np. đầu tường
ng theo
ta gặp nhau lc cực ngho
lc bưng kiết xc
mừng treo ln
đời
rốt cuộc cũng c chỗ chơi
chỗ xăn v mộng
ti bồi khổ qua

~~oOo~~

 


b i t ậ p đ ọ c. s a u k h i n g ậ m


th ăn thiếu
hơn no
phừa
cứ để thm thm
dăm bữa tịnh chay
cứ nằm im đấy cối chy
khng l chẳng sự
thy lay miệng mồm
chớ để xung. giận bờm xờm
nứtnỉaxỉaxi
rầu hm ti trời
đừng ni
c khi nghiệm
lời

~~oOo~~


n h ư


l di
vo chốn thin kinh
chợt nghe sấm trạng
thnh lnh nổ to
[ừ]
[] ăn ốc ni m
cũng nn cnh quyển
l xo bật đng
hứngtunghứngtunghứngtung
ci tr tung hứng
thiệt khng khng
như

~~oOo~~


?


thơ ở đu tới
đuđu
r rng mới tới
rồi đu mất
rồi

~~oOo~~


2 l ầ n 3


bạn bảo :
rnh 6 cu
nhiều khi cu 6
cũng mầu m 3

~~oOo~~


k ỳ t h ủ y


thoạt tin
trời đứng im re
rồi lăn ra khc
đầu h
thảm thương

~~oOo~~


t r ố n t m


cầu bắc sang
pha bn kia
địa cầu
sao bắc được
la. đoạn my
để gi đứng sững
qun
ngy . . .

hongxunsơn
30 thng su năm 12

 

art2all.net