Hong Xun Sơn

 

b ă n g   p h i ế n   c h ư a   m n

 

xin khoan dung. phiến băng ngời

đ tan nước chẩy biết rồi về đu?

mai thầm. một quyến hương ngu

phảng phất như o em. mầu hạnh nguyn

xa ơi. thất lạc trăm miền

một con chim nhỏ ku triền l đau

ti đi tm vết thương nhu

đường hoang cư lạnh. sầu u bốn ma

bi đời xe ngựa phất qua

bờ mắt chn tới m la cửu cung

chờ nhau. phương n mịt mng

chiến chinh phủ dụ niềm cung tiễn về

by giờ. nắng qui to kh

em như một cht hồn qu ngặt ngho

hoan tnh đồng nội ai reo

để cy la mọc cheo leo một mnh

 

 

xin chờ sng ni hiển linh

tầu qua c nhỡ đăng trnh cũng cam

đẹp nghing một thuở trăng rằm

nụ hn d nhạt sắc cầm vẫn ngy

vẫn chờ em ở nơi ny

cuối đời du thứ buồn ly lất no

mặt hồ im. gợn sng. xao?

chờ nghe huyết mạch chẩy vo băng tm

một ngn năm đ nẩy mầm

một trăm năm. dậy huyền n suối vng

thi chờ nh nhạc sang ngang

viết cu tnh lụy cho hng phục nghe

thưa em. đời rộng bốn bề

đừng đem ngọc thạch chắn che nhiệt nồng

cửa mở rồi, phin tuyết đng

vo đy sưởi ấm xun hồng rượu cay

xin nhau mưa sũng hồn đầy

đường xuyn địa phủ. luống cầy nhn gian

 

hong xun sơn

12.oct.2010