h o n g x u n s ơ n

 

 

bắt đầu rt
 

 


Thu tay tm cht nhiệt mnh
m sao lạnh qu từ dinh xuống lng
từ đồi nghịch gi bay sang
l kh một chiếc xuyến vng ai qun
m sao lạnh cả ba miền
mưa cn nước tạt ngoi hin thy gầy
nhiệt hờ chẳng đủ ấm tay
tự thn đ rt cng ngy bo hoang
nằm đu hơi gi cũng chong
đời lu. v cht hở hang phận cn


h o n g x u n s ơ n
30 thng 10, 2020
[trời mon men sang đng] 

 

art2all.net